Besplatna poštarina za sve narudžbe iznad 495,00 kn

Uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu

KUTAK ANIMUS d.o.o. za trgovinu i usluge 
Jaruščica 5
10020 Zagreb

Adresa elektroničke pošte:
info@clarissima.hr

Tvrtka upisna u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj / 081015419

Račun u Zagrebačkoj banci d.d.
IBAN: HR2523600001102527140

Iznos temeljnog kapitala društva:20.000.00 kn /u cijelosti uplaćen
Članovi uprave društva: Anica Brozović i Antonijo Majdandžić

Matični broj: 081015419
OIB: 11813805837

Opće odredbe

Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni clarissima.hr, na World Wide Web mreži - internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice clarissima.hr. Korištenjem internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje internetske stranice clarissima.hr u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke KUTAK ANIMUS d.o.o te prihvaća da tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. poručuje krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete , molimo vas da se suzdržite od uporabe ove internetske stranice. 

Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke KUTAK ANIMUS d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na clarissima.hr internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke KUTAK ANIMUS d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE KUTAK ANIMUS D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica clarissima.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke KUTAK ANIMUS d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih internetske stranice, krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki KUTAK ANIMUS d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time krajnji korisnik daje pravo tvrtki KUTAK ANIMUS d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji krajnji korisnik učini dostupnim na internetskoj stranici clarissima.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice clarissima.hr isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. ne odgovara za percepciju Krajnjeg korisnika u svezi fotografija proizvoda na internet stranici clarissima.hr, koji ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati predmetima koji su dio narudžbe. Vizualni identitet predmeta prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu predmeta u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.
KUTAK ANIMUS d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji odjeće.

Odgovornost krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici clarissima.hr i na MODNI Kutak Clarissima stranici društvene mreže, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke KUTAK ANIMUS d.o.o. mogu nadzirati opisane komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku KUTAK ANIMUS d.o.o. , od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

KUTAK ANIMUS d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjih korisnika u bilo kojem trenutku. KUTAK ANIMUS d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje KUTAK ANIMUS d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a KUTAK ANIMUS d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o., je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i krajnji korisnici. Tvrtka KUTAK ANIMUS d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Krajnji korisnik podrazumijeva i fizičku i pravnu osobu te sve koji imaju pravnu osobnost. Radi boljeg razumijevanja potrebno je naglasiti da se prava iz Zakona o zaštiti potrošača odnose samo na potrošača prema definiciji iz tog zakona: „svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice clarissima.hr

Uvjet za korištenje clarissima.hr stranice je prihvat općih uvjeta korištenja

Cijene i plaćanje

Cijene su izražene u kunama (HRK) i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu

Nismo dužni prodati vam neki proizvod po pogrešno navedenoj nižoj cijeni (čak i kada smo poslali potvrdu o isporuci) ako je greška u cijeni očita i nedvojbena i mogli ste razumno shvatiti da cijena nije točna.

Nakon što ste odabrali sve artikle koje želite kupiti, bit će dodani u vašu košaricu. Sljedeći je korak obrada narudžbe. U tu je svrhu potrebno slijediti korake postupka kupnje i navesti ili potvrditi tražene podatke u svakom koraku. Osim toga u postupku kupnje prije završetka kupovine možete mijenjati podatke o svojoj narudžbi.

Način plaćanja je prilikom primopredaje pošiljke, pouzećem. Ta opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Naplata je moguća i u državama izvan Republike Hrvatske, po srednjem tečaju Eura(€) HNB-a(Hrvatske narodne banke) na dan ispisa računa.

Narudžba i dostava

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na clarissima.hr internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu KUTAK ANIMUS d.o.o. dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo. Nastojat ćemo narudžbu dostaviti u roku od 2 do 5 radnih dana, u svakom slučaju u roku do najviše 14 radnih dana od primitka e-pošte „Narudžba – Clarissima Modni kutak“

Ukoliko postoji potreba možemo vas kontaktirati telefonom ili e-mail poštom kako bi razjasnili sva pitanja u vezi vaše narudžbe. Telefonski brojevi i poruke koriste se samo u svrhu obrade narudžbi i isporuke, te se neće koristiti za promotivne svrhe osim ako nemamo vaš izričiti pristanak na to.

Ako unutar 30 dana od datuma dostupnosti narudžbe za dostavu nije bilo moguće izvršiti dostavu iz razloga za koje mi nismo odgovorni, pretpostavit ćemo da želite raskinuti Ugovor te ćemo ga poništiti. 

Imajte na umu da imamo pravo zaračunati vam eventualne dodatne transportne troškove nastale zbog raskida Ugovora

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Dostava se vrši kurirskom službom GLS i Hrvatskom Poštom.  U izvanrednim slučajevima moguća je dostava nekim drugim raspoloživim sredstvom.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s KUTAK ANIMUS d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane KUTAK ANIMUS d.o.o. i te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da prethodno ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između KUTAK ANIMUS d.o.o. i Kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača fizička osoba Kupac ovlaštena je jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete prekopirati ovdje: 

– Za: KUTAK ANIMUS d.o.o., za trgovinu i usluge, Jaruščica 5, 10020 Zagreb

 – Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor, 

– Datum zaključenja ugovora: 

  – Ime(na) potrošača (*): ________________________________________________________

 – Adresa/e potrošača  (*):_______________________________________________________

 – Datum (*):______________ 

(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora. 

Potvrda primitka informacija:_____________ 

Potpis potrošača:_______________________

Obrazac možete poslati poštom ili e-mail poštom.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je trgovca obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti KUTAK ANIMUS d.o.o. na mail adresu info@clarissima.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. KUTAK ANIMUS d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca internet stranice clarissima.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice clarissima.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Clarissima.hr 
KUTAK ANIMUS d.o.o kao pružatelj usluga internetske stranice clarissima.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade KUTAK ANIMUS d.o.o. Zagreb, Jaruščica 5 (u daljnjem tekstu clarissima) obrađuje osobne podatke. 

Upućuju se kupci internet stranice clarissima (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama clarissima (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke KUTAK ANIMUS d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@clarissima.hr   
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici clarissima.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje KUTAK ANIMUS d.o.o putem Internet stranice clarissima.hr? 

Prilikom registracije osobe za Kupca clarissima.hr Internet stranice, KUTAK ANIMUS d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.   
Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti Programu vjernosti koji se nalazi unutar profila Kupca. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva. 

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na internet stranicu clarissima.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i clarissima stranicama koje su vam prikazane. clarissima preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun internet stranice clarissima.hr.

U koju svrhu KUTAK ANIMUS prikuplja i obrađuje osobne podatke?

KUTAK ANIMUS d.o.o prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca internet stranice clarissima.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

KUTAK ANIMUS d.o.o prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga. 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici clarissima.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca, te sklopljenog ugovora kojem je kupac kao ispitanih stranka. 

S kojim primateljima KUTAK ANIMUS dijeli osobne podatke? 

KUTAK ANIMUS d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. 
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Pružatelju usluge informacijskog posredništva za elektroničke račune, jer KUTAK ANIMUS d.o.o. je temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obveznik izdavanja e-računa. U tu svrhu sklopilo je ugovor s ovlaštenim pružateljem usluge – informacijskim posrednikom preko kojeg se odvija razmjena podataka između izdavatelja i primatelja e-računa pravne osobe, kojom prilikom se obrađuju svi računi koje izdaje pravnim osobama i kojom će prilikom na javno dostupne kontakte biti kontaktiran kupac pravna osoba, od strane ovlaštenog Pružatelja usluga informacijskog posredništva, koji će zatražiti kontakt pravne osobe, službenu mail adresu, u svrhu dostave elektroničkih računa. Ukoliko je ta službena adresa koncipirana na način da sadrži osobno ime, pravna osoba će procijeniti hoće li ili ne dati taj kontakt.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni  

Osobni podaci registriranih Kupaca internet stranice clarissima.hr pohranjuju se na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.

Pristup i ispravak osobnim podacima 

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail info@clarissima.hr.

Brisanje osobnih podataka

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@clarissima.hr te će podaci biti izbrisani bez odgađanja.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ova izjava o privatnosti, može se izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o privatnosti na clarissima.hr internet stranici. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu clarissima.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici clarissima.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice clarissima.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na clarissima.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi internet stranica  funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 
Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.  

Kolačići se mogu klasificirati kao:  
Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Clarissima.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, da koristite, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete clarissima.hr
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane clarissima.hr, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Zgrabi popularne komade na sniženju

Iskoristi neponovljivu priliku i uveseli svoj ormar, ali i svoj džep – obnovi garderobu po super povoljnim cijenama!
Pogledaj kolekciju